WNoZ - Katedra Filozofii i Nauk Humanistycznych
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. MEDYKÓW 12
40 - 752 KATOWICE
32 20 88 645
Email: znh_sekretariat@sum.edu.pl

Konferencja - informacje

Katedra Filozofii i Nauk Humanistycznych

Wydziału Nauk o Zdrowiu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ma zaszczyt zaprosić do udziału w interdyscyplinarnej konferencji pt.:

 

„Zagrożenia behawioralne – profilaktyka, diagnostyka, leczenie”,

która odbędzie się 13 grudnia 2013 roku

w Centrum Dydaktycznym Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM

w Katowicach-Ligocie

ul. Medyków 12c

 

Patronat nad Konferencją zgodzili się sprawować:

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

oraz

Zygmunt Łukaszczyk

Wojewoda Śląski

i?

Piotr Uszok

Prezydent Miasta Katowice

 

 

Tematyka konferencji: Zagrożenia behawioralne od dawna koncentrują na sobie uwagę specjalistów różnych dziedzin, w tym: pracowników ochrony zdrowia, pomocy społecznej, psychologów, pedagogów ale także socjologów, filozofów i teologów.

Zaproszenie na konferencję skierowane jest do wszystkich, którzy poprzez badania naukowe czy praktykę zawodową, dążą do wypracowania i podjęcia skutecznych działań profilaktycznych, diagnozowania oraz leczenia „starych” i wciąż odkrywanych „nowych” zagrożeń behawioralnych.

Zaproszenie niniejsze kierujemy przede wszystkim do tych, którzy są przekonani, że zarówno profilaktyka, diagnostyka i leczenie tych zagrożeń w pełni efektywne może być jedynie wówczas, gdy uwzględniać będzie całą złożoność człowieka, którą nazbyt łatwo można zagubić ograniczając się jedynie do poszczególnych dyscyplin naukowych czy praktyk zawodowych.

Zapraszamy na spotkanie interdyscyplinarne.

 

Sesje naukowe konferencji:

  • Agresja i autoagresja
  • Tożsamość płciowa
  • Uzależnienia
  • Zaburzenia odżywiania

 

Planujemy zorganizowane sesji plenarnej, sesji tematycznych oraz plakatowej (moderowanej), a także warsztatów. 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.


Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 listopada 2013
Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom konferencji dojazdu, noclegów, ani wyżywienia.

 

 

Biuro organizacyjne konferencji:

Sekretariat Katedry Filozofii i Nauk Humanistycznych

Ul. Medyków 12; 40-752 Katowice

tel. 32 208 86 45

konferencjazagbeh@sum.edu.pl

znh_sekretariat@sum.edu.pl

?